Artikel 2

 

Bepalingen ten aanzien van deelname.


A. Deelname is mogelijk door opgave met het door de organisatie verstrekte inschrijfformulier. Definitieve deelname is gegarandeerd na betaling van het inschrijfgeld.

 

B. De deelnemer dient voorafgaand aan de wedstrijd bij aanmelding het snert- en/of stamppotrecept  bij de organisatie in te leveren.


C. De deelnemer draagt zelf zorg voor de benodigde ingrediënten en draagt hier ook zelf de kosten voor.


D. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle rechten c.q. claims die op mogelijke recepten rusten.


E. De winnaars van beide onderdelen WK Snert en WK Jongens van de Klei - Stamppot ( 1 t/m 3) verplichten zich (binnen redelijke grenzen) mee te doen aan publicitaire activiteiten van de organisatie.


F. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie is het de deelnemer niet toegestaan:
  - deelname aan het WK-Snertkoken en het WK Jongens van de Klei -Stamppotkoken 2017 door derden te laten uitvoeren.
  - snert of stamppot (in welke samenstelling of uitvoering dan ook) en andere producten te verkopen tijdens het evenement.
  - apparaten, machines e.d. in werking te stellen, gebruik te maken van microfoons, luidsprekers en of audioapparatuur.
  - reclame te maken voor goederen en of diensten die niet op het WK-Snertkoken en het WK Jongens van de Klei -Stamppotkoken aanwezig zijn.


G. De deelnemer draagt zorg voor hygiënische verwerking van de benodigde producten.


H. Deelnamekosten van het WK-Snertkoken en het WK Jongens van de Klei -Stamppotkoken 2017 bedragen € 20,00 inclusief BTW, per onderdeel van koken. Hiervoor heeft de deelnemer gratis gebruik van alle kookfaciliteiten die de organisatie ter beschikking staan. Deze kosten dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL26 RABO 01481 53 216 tnv snert-en stamppotevenementen te Winsum.


I. De organisatie heeft het recht, met betrekking tot het WK-Snertkoken en het WK Jongens van de Klei - Stamppotkoken 2017, de namen en of diensten van de deelnemers te gebruiken in publicaties, advertenties en eventuele andere media-uitingen.


J. De organisatie heeft het recht, fotografische opnamen gemaakt tijdens het WK-Snertkoken en het WK Jongens van de Klei -Stamppotkoken 2017 te gebruiken voor eigen doeleinden, o.a. op haar eigen website.


K. Het is de winnaar van het WK SNERTKOKEN 2016 en de winnaar van het WK Jongens van de Klei - STAMPPOT KOKEN 2016 niet toegestaan de titel van kampioen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie voor daarbij aangegeven doeleinden. De organisatie kan aan het gebruik hiervan voorwaarden verbinden, o.a. in de vorm van afdracht van redelijke royaltys aan de organisatie. Dat geldt ook voor de volgende wedstrijd in 2017.


L. De deelnemer draagt tijdens het WK-Snertkoken WK Jongens van de Klei-Stamppotkoken 2017, de daarvoor beschikbaar gestelde kleding , die bij de inschrijving zal worden uitgereikt.

 
Snert- en Stamppot evenementen

Auke v.d. Velde (vz)

mobiel 06 129 95 281

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2011 b.jpg

Socials

Volg ons

Voeg toe aan