Artikel 2

 

Bepalingen ten aanzien van deelname.


A. Deelname is mogelijk door opgave met het door de organisatie verstrekte inschrijfformulier. Definitieve deelname is gegarandeerd na betaling van het inschrijfgeld.

 

B. De deelnemer dient voorafgaand aan de wedstrijd bij aanmelding het Snert- en/of Stamppotrecept  bij de organisatie in te leveren. Het Snert- Stamppotrecept van de deelnemer dient op een deugdelijke wijze bij de inschrijving worden overhandigd. 


C. De deelnemer draagt zelf zorg voor de benodigde ingrediënten en draagt hier ook zelf de kosten voor. De benodigde ingrediënten zijn zo origineel mogelijk. Met andere woorden niet uit blik bijvoorbeeld ! 


D. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle rechten c.q. claims die op mogelijke recepten rusten.


E. De winnaars van beide onderdelen GREYDANUS WK Snert en WK Stamppot ( 1 t/m 3) verplichten zich (binnen redelijke grenzen) mee te doen aan publicitaire activiteiten van de organisatie.


F. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie is het de deelnemer niet toegestaan:
  - deelname aan het GREYDANUS WK Snertkoken en het WK Stamppotkoken 2024 door derden te laten uitvoeren.
  - snert of stamppot (in welke samenstelling of uitvoering dan ook) en andere producten te verkopen tijdens het evenement.
  - apparaten, machines e.d. in werking te stellen, gebruik te maken van microfoons, luidsprekers en of audioapparatuur.
  - reclame te maken voor goederen en of diensten die niet op het GREYDANUS WK Snertkoken en het WK Stamppotkoken aanwezig zijn.


G. De deelnemer draagt zorg voor hygiënische verwerking van de benodigde producten.


H. Deelnamekosten van het GREYDANUS WK-Snertkoken en het WK Stamppotkoken 2024 bedragen € 20,00 inclusief BTW, per onderdeel van koken. Hiervoor heeft de deelnemer gratis gebruik van alle kookfaciliteiten die de organisatie ter beschikking staan. Deze kosten dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer IBAN  NL 50 SNSB 0705 5500 01 tnv Stichting Oud Hollandse Gerechten te Bedum.


I. De organisatie heeft het recht, met betrekking tot het GREYDANUS WK Snertkoken en het WK Stamppotkoken 2024, de namen en of diensten van de deelnemers te gebruiken in publicaties, advertenties en eventuele andere media-uitingen.


J. De organisatie heeft het recht, fotografische opnamen gemaakt tijdens het GREYDANUS WK-Snertkoken en het WK Stamppotkoken 2024 te gebruiken voor eigen doeleinden, o.a. op haar eigen website. Foto's zijn eigendom van de stichting en kunnen niet vrijelijk gebruikt worden, alleen na schriftelijke toestemming. © Oud Hollandse Gerechten.


K. Het is de winnaar van het WK SNERTKOKEN 2024 en de winnaar van het WK STAMPPOT KOKEN 2024 niet toegestaan de titel van kampioen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie voor daarbij aangegeven doeleinden. De organisatie kan aan het gebruik hiervan voorwaarden verbinden, o.a. in de vorm van afdracht van redelijke royaltys aan de organisatie. Dat geldt ook voor de volgende wedstrijd in 2025.


L. De deelnemer draagt tijdens het GREYDANUS WK-Snertkoken WK Stamppotkoken 2024, de daarvoor beschikbaar gestelde kleding , die bij de inschrijving zal worden uitgereikt.

220621_1200_08294-2M.jpg

Het aftellen is begonnen

Stichting Oud Hollandse Gerechten 

Snert- en Stamppot evenementen

Henk v.d. Velde

mobiel 06 226 05 931

 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Socials

Volg ons

Voeg toe aan